Organizata “Gratë në Biznes” (GnB) njofton se ka filluar regjistrimin e anëtareve ekzistuese dhe të anëtareve të reja,

Lexo më shumë...

Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë pranë Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në bashkëpunim me OJQ “Gratë në Biznes“ shpall konkurs për pjesëmarrje në Panairin “Gratë në Biznes 2015”.

Lexo më shumë...

Organizata Gratë në Biznes në partneritet me OJQ SHE-ERA si dhe me përkrahjen e Qendrës së Europës Juglindore për Mësimin e Ndërmarrësisë (SEECEL) nga Zagrebi, organizoi në Prishtinë Konferencën me temën: „Gratë Ndërmarrëse – Makinë për krijim të vendeve të punës në Europën Juglindore". Poashtu në Konferencë u prezantuan praktikat e mira të të bërit biznes në kontekstin e Kosovës. Konferenca u mbajt me 21 shator, në hotelin Sirius, në Prishtinë. 

Lexo më shumë...