Adresa:


Gratë në Biznes

Ruga: Zeki Shulemaja, Kati 1/1-2

10000 Prishtinë

Kosovë


Email:


info@gratenebiznes.com