GRATË NË BIZNES

LAJME

Organizata Gratë në Biznes, në partneritet me Organizatën CEED Kosova, dje në Prishtinë organizoi takimin B2B për 60 gra afariste në sektorin e bujqësisë në Kosovë me Biznese të ndryshme prodhuese, tregtare dhe shërbyese në Kosovë, në kuadër të implementimit të projektit “Përkrahja e grave fermere të Kosovës për të rritur të ardhurat nëpërmjet përmirësimit të cilësisë së produkteve bujqësore”, i përkrahur nga Ambasada e Finlandës në Kosovë dhe implementuar nga OJQ “Gratë në Biznes”