PROJEKTET


Që nga viti 2010 Gratë në Biznes ka realizuar me sukses më shumë se 27 projekte, nga të cilat kanë përfituar drejtpërsedrejti rreth 1000 gra, si dhe rreth 5000 familjarë të tyre. Këto projekte janë perkrahur nga shumë donatorë të vendit dhe ndërkombëtarë.